Kontakt

För mer information eller vid frågor och funderingar,
kontakta mig på:

Helena Olsson Hägg
Kårtorps gård 2
615 94 Valdemarsvik
Tel/Fax: 0123-301 40

E-post: helena@agrotektbyran.se

Med stöd av djurskyddsförordningen ger Jordbruksverket ut föreskrifter om djurhållning inom lantbruket mm. Föreskrifterna gäller hur hästar, nötkreatur, svin, får, getter, fjäderfän och pälsdjur skall hållas och skötas och med bilagor med föreskrifter om minsta mått för olika djurutrymmen. I Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd finns måttbestämmelser för hur stort utrymme som krävs i bås, boxar och gångar för djur. De mått som anges är minsta mått och centrummått för normal inredning om det inte särskilt anges att det t ex gäller fritt mått eller största mått. De här innebär att en del angivna mått inte är optimala för att ge en bra funktion i övrigt utan minsta acceptabla mått ur djurskyddssynpunkt. Den senaste L 100, föreskriften om djurhållning heter SFS 2010:15 och kan beställas via www.sjv.se.

Comments are closed.