Älmarsrum

Dikor på djupströbädd med kalvgömma och kalvningsboxar i bakre delen av djupströbädden
Gång utmed bakre väggen där djur i kalvningsbox mm kan ses till och flyttas mellan boxar. Permanent hanteringsplats finns i gången
Vy från foderbord