Tjänster

Jag har många års erfarenhet av det mesta som hör till byggandet av produktionsbyggnader på lantbruk och häststall.
Jag arbetar helt fristående från t ex försäljare och myndigheter.
Jag hjälper till med alla delarna av byggprocessen. Så mycket som önskas i varje situation, från bollplank kring era idéer till projektering och projektledning.
Exempel på detta är:

Projekteringen, hela eller valda delar, t ex
– Planering av funktion och förslag på planlösningar
– Beskrivningar och ritningar för upphandling och byggande

Ventilationsberäkningar och ventilationskontroller

Kostnadskalkyler

Skisser och ritningar

Myndighetskontakter, t ex
– Förprövningar enligt djurskyddslagen
– Miljötillstånd, anmälningar till kommun
– Andra myndighetshandlingar

Upphandling med anbudsunderlag och utvärdering

Besiktningar

Värderingar och utredningar, t ex efter brand

Andra uppdrag är skrifter som t ex planeringshandbok för köttdjursstall och kurser om att planera byggnader för djur

Jag är även energirådgivare och gör energikartläggningar på lantbruk i projektet Greppa Näringen.

Jag är behörig arrendesyneman

Särskild kompetens i ekologisk porduktion