Brantestad

Bygge av slakteri upp till 5000 ton slakt
Slakthall till kylrum
Montering av utrustning i slakthall pågår
Färdigt slakteri
Sida med maskinrum och avfallssortering mm