Sturefors

Översikt invändigt
Exteriör nybyggnad för 140 dikor
Vy över kalvningsboxar