Valsjö

Nybyggnad med perforerad plåt och lätthanterade vindnätsportar
Vy under byggnation. Två rader liggbås med kalvningsboxar vid bakre skrapgång.
Utfodring efter installning