Vena

Fasad från vägen
Mjölkgrop ovanifrån GEA
Mjölkgrop 2×12 kor
Liggavdelning